Novisa.

Verktyg för lokalstrategi

Novisa: (Nordic Visualisation Analysis) Detta system hjälper kommunen med lokalförsörjning på ett nytt och spännande sätt via vårt digitala verktyg. Här får kommunen översikt och kontroll av behov för renovering/nybyggnation/avveckling av fastigheter över tid i ett digitalt verktyg.

Novisa (Nordic Visualisation Analysis) – Verktyg för lokalstrategi.

För mer info vänd er till Boki Vojvodic, Tel: 0731- 43 76 37 boki.vojvodic@norept.se