Norcore.

Verktyg för att effektivisera energibesparingar

Norcore: (Nordic connected realestate) Detta är vårt verktyg för att hjälpa kommunala fastighetsbolag med att sänka sin energiförbrukning och få kontroll över vad som förbrukar energi och när, detta system ger fastighetsskötaren och fastighetsförvaltaren en applikation för att kunna styra fastigheten på ett smart sätt från sin smartphone och möjlighet att ändra inställningar baserat på yttre omständigheter som väder/vind och närvaro i fastigheten

För mer info; hör av dig till Peter Liljander
Telefon: +46 708 – 83 93 38
E-post: peter.liljander@proptechcore.com