Integritetspolicy för Norept AB.

Allmän information Din integritet är viktig för oss på Norept AB, organisationsnummer 559409-9425, (”Norept AB”). Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan hittar du information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Norept AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”), och övriga dataskyddsregler.

Hur vi samlar in dina personuppgifter och syften?

Direkt insamling De personuppgifter som Norept AB behandlar inhämtas ofta direkt från dig när du fyller i kontaktformulär eller anmälningsformulär som skickas ut av Norept AB eller som finns på Norept AB:s webbplats. Insamlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal, uppfylla våra förpliktelser, vidta åtgärder som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats samt för att uppfylla krav som ställs på Norept AB enligt lag eller annan författning. Personuppgifter som samlas in är exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

Insamling kan ske genom olika kommunikationskanaler (t.ex. via Norept AB:s webbplats) när du visar intresse för eller vid marknadsföring av Norept AB:s produkter och/eller tjänster. Insamling kan även ske genom frivilliga kundundersökningar eller frågeformulär som skickas ut via e-post eller som finns tillgängliga på Norept AB:s webbplats.

Indirekt insamling Norept AB kan också samla in personuppgifter indirekt genom inhämtande av information från Norept AB:s webbplats och sociala medier. Insamlingen kan ske genom användning av cookies, webbserverloggar, webbsignaler (s.k. web beacons) eller andra elektroniska verktyg. Information som samlas in är exempelvis användares IP-adress, typ av webbläsare, språk, operativsystem och geografisk position.

Ändamålen med Norept AB:s personuppgiftsbehandling

Norept AB är ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster och kurser inom fastighetsprocessen. För att kunna erbjuda och utföra våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter.

Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. I den mån det behövs för att bedriva verksamheten samlar vi in personuppgifter från våra kunder men också om personer som vi behöver ha kontakt med för att utföra våra uppdrag.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Norept behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • För att teckna samt administrera avtal
 • I kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners
 • Reklam och marknadsföring för att tex. kunna skicka anpassade erbjudanden och information om Norepts produkter och/eller tjänster
 • För att utveckla Norepts verksamhet och förbättra kvaliteten i våra produkter och/eller tjänster
 • Marknadsanalyser, statistik och marknadsinformation
 • Kundundersökningar

Våra grunder för behandling av personuppgifter

Norepts behandling av dina personuppgifter baseras på lagliga grunder, vanligen någon av följande:

 • Samtycke. Du har samtyckt till att Norept behandlar dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Norept eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
 • Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Norept enligt svensk lag eller annan författning eller enligt unionsrätten.
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Norepts eller en tredje parts berättigade intressen förutsatt att din integritet är tillräckligt skyddad.

Vad vi INTE kommer att göra med dina personuppgifter

Vi kommer inte att sälja eller på motsvarande sätt överlåta dina personuppgifter till tredje part.

Lagring av personuppgifter

Norept vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din integritet. Norept säkerställer att personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Det innebär exempelvis att personuppgifter som används för att fullgöra ett avtal sparas så länge som avtalsförhållandet gäller, eller som krävs för avtalsmässiga åtaganden. När en personuppgiftsbehandling grundar sig på samtycke sparas uppgifterna så länge samtycket gäller.

Eventuella personuppgiftsincidenter behandlas av Norept utan onödigt dröjsmål och kommer att rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar.

Personuppgifter som delas med andra mottagare

För att kunna leverera tjänster kan Norept behöva dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners eller leverantörer, exempelvis IT-leverantörer eller i kursverksamhet.

Personuppgifter kan komma att delas med företag eller andra aktörer som behandlar data för Norepts räkning i syfte att utföra tjänster, exempelvis analys-, distributions- eller marknadsföringssyfte. Informationen kan även delas i syfte att upprätthålla, efterleva och tillämpa användar- och leveransvillkor.

Norept kan behöva dela dina personuppgifter med exempelvis myndigheter om det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att bedriva verksamhet.

Dina rättigheter

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt GDPR.

 • Rätt till ändring och komplettering. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade om du anser att informationen är felaktig. Information om dig som du anser är ofullständig kan du begära att Norept kompletterar.
 • Rätt till radering. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Notera att Norept inte kan radera dina personuppgifter så länge som behandlingen är nödvändig, exempelvis för att fullgöra ett avtal mellan dig och Norept. Personuppgifter raderas när behandlingen inte längre är nödvändig.
 • Rätt till invändning och begränsning. Du har rätt att invända mot Norept behandling av personuppgifter som baseras på ett av Norept eller ett av trejde part berättigat intresse. I samband med en sådan invänding har du rätt att kräva att Norept begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du rätt till en begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till Norepts behandling av dina personuppifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att Norept överför dina person uppgifter till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att lämna klagomål. Du har alltid rätt att lämna klagomål om Norepts personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Tredjelandsöverföringar

Överföring av personuppgifter till tredjeland innebär att personuppgifter görs tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.

Norept eftersträvar en säker behandling av personuppgifter och vidtar därför skyddsåtgärder i samband med tredjelandsöverföringar, exempelvis i form av standardavtalsklausuler eller genom inhämtande av samtycke.

Norept kan komma att överföra personuppgifter till tredjeland exempelvis genom användningen av en molntjänst baserad utanför EU/EES.

Personuppgifter som samlats in genom använding av cookies kan överföras till tredjeland. Det förutsätter att du som besökare av vår webbplats har samtyckt till användnigen av cookies.

Användning av cookies

Denna Cookie Policy beskriver vilka cookies som används på webbplatsen [norept.se] (”webbplatsen”) som ägs och drivs av Norept AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”). Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies enligt denna policy. Om du inte samtycker till användningen av cookies kan du stänga av dem i webbläsarinställningarna eller sluta använda webbplatsen.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. De används för att förbättra din upplevelse av webbplatsen och för att samla in information om ditt beteende på webbplatsen. Cookies kan vara antingen ”sessionscookies” som raderas när du stänger webbläsaren eller ”permanenta cookies” som lagras på din enhet tills de löper ut eller tas bort manuellt.

Tredjepartscookies

Vi använder också Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”), på vår webbplats för att samla in anonym statistik om besökarnas beteende och webbplatsanvändning. Google Analytics använder cookies för att samla in information såsom antalet besökare på webbplatsen, vilka sidor som besökts och hur lång tid som spenderats på varje sida. Informationen som genereras av dessa cookies överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

Här är en översikt över de cookies som används på vår webbplats:

 1. WordPress_test_cookie:
  • Domän: norept.se
  • Cookie-namn: wordpress_test_cookie
  • Cookie-värde: WP%20Cookie%20check
  • Syfte: Denna cookie används för att testa om webbläsaren har stöd för att lagra cookies.
 2. Wp_lang:
  • Domän: norept.se
  • Cookie-namn: wp_lang
  • Cookie-värde: sv_SE
  • Syfte: Denna cookie används för att spåra det valda språket för användaren.
 3. _ga_YCTH6M7DYN:
  • Domän: .norept.se
  • Cookie-namn: _ga_YCTH6M7DYN
  • Cookie-värde: GS1.1.1686378516.1.0.1686378516.0.0.0
  • Utgångsdatum och tid: 2023-5-17 8:28:36
  • Syfte: Denna cookie används av Google Analytics för att skilja användare åt och spåra webbplatsens användning.
 4. _ga:
  • Domän: .norept.se
  • Cookie-namn: _ga
  • Cookie-värde: GA1.2.1147569431.1686378517
  • Utgångsdatum och tid: 2023-5-17 8:28:37
  • Syfte: Denna cookie används av Google Analytics för att skilja användare åt och spåra webbplatsens användning.
 5. _gid:
  • Domän: .norept.se
  • Cookie-namn: _gid
  • Cookie-värde: GA1.2.1313179928.1686378517
  • Utgångsdatum och tid: 2023-5-11 8:28:37
  • Syfte: Denna cookie används av Google Analytics för att skilja användare åt och spåra webbplatsens användning.
 6. _gat_gtag_UA_273191181_1:
  • Domän: .norept.se
  • Cookie-namn: _gat_gtag_UA_273191181_1
  • Cookie-värde: 1
  • Utgångsdatum och tid: 2023-5-10 8:29:37
  • Syfte: Denna cookie används av Google Tag Manager för att kontrollera hanteringen av analytiska taggar.

Hantering av cookies

Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligtvis ändra dina inställningar för att avvisa cookies om du föredrar det. Observera att om du väljer att avvisa cookies kan vissa funktioner på webbplatsen vara begränsade eller inte fungera korrekt.

För mer information om hur du kontrollerar cookies i din webbläsare, vänligen besök webbläsarens hjälpsida.

Ändringar i Cookie Policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna Cookie Policy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart efter publicering. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna Cookie Policy för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.