Idag lanseras Nocapo – en app för driftkalkyler!

Norept lanserar sin andra applikation – Nocapo (Nordic Calculation Property Operation).

Nocapo är en webapplikation som kan användas för upprättande av driftkalkyler utifrån en
fastställd kvalitetsnivå på tillsyn och skötsel av en fastighet. Applikationen är uppbyggd enligt
Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service som är en branschanpassad, standardiserad
avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service) i syfte att skapa en
enkel och naturlig koppling mot en fastställd tjänstebeskrivning. Applikationen baseras på varje
enskild fastighets förutsättningar med avseende på innehåll (mängder), frekvenser och
tidnyckeltal.


Med Nocapo erhålls resultat som årlig tidsåtgång, årlig kostnad samt antal årsarbetare som
baseras på kalkylerad tidsåtgång i förhållande till tillgänglig årsarbetstid. Resultat redovisas även
i form av nyckeltal som t.ex. kan användas i analyser/benchmark mot branschnyckeltal. I
applikationen finns möjlighet att välja ut resultatet för totala beståndet, geografiskt område,
byggnadstyp samt som enskild byggnad. Det finns också möjlighet att exportera kalkylresultatet
till en sammanställning i excel. Applikationen stödjer kalkyler inom tjänsteområde
Fastighetsteknik (byggnader och installationer i byggnad), Utemiljö, Säkerhet samt Städ av
gemensamma utrymmen.


Syftet med Nocapo är att kunna ge ett stöd vid:

  • Budgetarbete
  • Nyckeltalsanalyser
  • Resursfördelning vid intern driftorganisation för att skapa förutsättning för en jämn
    arbetsbelastning
  • Benchmarking inför konkurrensutsättning

Vid förändringar i fastighetsbeståndet i form av nyförvärv eller avyttring kan man som
fastighetsägare på ett enkelt sätt skapa sig en bild av hur och i vilken omfattning arbetsvolym
samt kostnader kommer att påverkas.


Styrkan med Nocapo är att kalkyler nu kan upprättas med beaktande av varje enskild fastighets
förutsättningar. Det finns nu en möjlighet att skapa kalkyler utifrån fastighetens innehåll och
utformning i stället för tillämpning av generella nyckeltal som bara baseras på en lokal-
/bostadsarea.


Som första kund har Säfflebostäder tillsammans med Säffle kommun valt Nocapo som ett stöd i
arbete och dialog kring ersättning i upprättat förvaltningsavtal. Arbete bedrivs under Q4 2023.

Tomas Malmberg leder utvecklingen av Nocapo.


Utvecklingen av Nocapo har bedrivits under ledning av Tomas Malmberg tillsammans med AEC
(Advanced Engineering Computation AB) och lansering via Tietoevry. Till vardags arbetar Tomas
med förvaltningsrelaterade frågor som affärsområdesansvarig hos Norem AB. Tomas har en
bakgrund från civilingenjörsutbildning på Chalmers och därefter ett antal år på
byggentreprenadsidan. Senaste 15 åren har Tomas arbetat som konsult där många av uppdragen
är relaterade till rådgivning och upprättande av drift- och förvaltningsavtal enligt Aff-strukturen
samt upprättande av driftkalkyler och underhållsplaner.

”Jättekul att nu få vara en del av den digitala utvecklingen och nu kunna lansera en spännande
produkt för marknaden. Varmt välkomna att höra av er om ni vill veta mer” berättar Tomas
Malmberg, Senior fastighetskonsult och projektledare på Norept AB/Norem AB
.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer:

Tomas Malmberg

Senior Fastighetskonsult & Projektledare

+46 729-84 96 53

tomas.malmberg@norept.se