Idag lanseras kundportal och Novisa 1.0

Idag den 19 oktober lanserar Norept kundportal och vår första produkt Novisa 1.0!

Pressmeddelande
Norept startades officiellt i januari 2023 av grundarna Pär Carlsson och Lena Wilton. Norept digitaliserar verktyg för fastighetsbranschen från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov vidare till förvaltningsskedet.

Tietoevry står bakom den tekniska utvecklingen och affärsidéerna kommer från vårt systerbolag Norem, som har gedigen kompetens inom lokalstrategirådgivning. Kundportalen gör det möjligt för Norept att erbjuda våra kunder en digital plattform för Norepts olika erbjudanden framöver. Novisa 1.0 är först ut och är ett verktyg för strategisk planering av lokaler och fastigheter. Applikationen innehåller en molnbaserad databas för säker och flexibel datahantering samt visualiseringsverktyg som möjliggör för djupanalys av ett lokalbestånd och dess framtida lokalbehov.

”Känns otroligt kul och spännande att vi nu idag kan lansera detta verktyg skarpt”,
berättar tillförordnad VD för bolaget Lena Wilton.

Från maj har pilotkunder kunnat testa verktyget och feedbacken har varit mycket positiv och intresset har varit stort bland våra kunder. ”Nu går vi in i en ny fas och lanserar kundportal samt Novisa 1.0 som ett helhetskoncept. Vidare ser vi en stor potential i att digitalisera verktyg inom behovsdelen av fastighetsprocessen då vi inte ser så många konkurrenter inom område idag”, fortsätter Lena Wilton.

Målgruppen för verktyget är idag främst kommuner och regioner men det finns även stora möjligheter för bolag inom den privata sektorn.

Grundaren Pär Carlsson har 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tillsammans med medarbetarna på Norem (Nordic Real Estate Management) jobbat med att utveckla processer och rutiner från tidiga skeden till förvaltning. Medgrundaren Lena Wilton har 20 års erfarenhet från It och Telecom-branschen. Hon har jobbat med att utveckla och digitalisera appar, förändringsledning, processer och har ett stort nätverk och kompetens inom detta område.
”Vi ser en bra match utifrån dessa tidigare kompetenser”, berättar tillförordnad VD Lena Wilton.

Kontakt

Lena Wilton
lena.wilton@norept.se
+46 709 – 327 580

Pär Carlsson
par.carlsson@norept.se
+46 729 61 44 51